Carregant

Si us plau, esperi

2019054985

Contracte de serveis financers d'assegurances que garanteixi les conseqüències econòmiques derivades de l'ús i circulació de vehicles de motor de l'Ajuntament de Girona
El contracte té per objecte els serveis financers d'assegurances que cobreixin la circulació de la flota de vehicles de l'Ajuntament de Girona, composada pels vehicles que es relacionen a l'annex I del Plec de Prescripcions Tècniques.
Import sense IVA
83.956,00 EUR
Estat Avaluació
Període de sol·licituds 20/de gen./2020 00:00 - 04/de febr./2020 23:59
Òrgan de contractació Ajuntament de Girona
Órgano de contratación
Ajuntament de Girona
Tipus de contracte Privat
Tipus de procediment Obert
SARA No
Valor estimat 184.703,20 EUR
codi CPV
66514110-0 Serveis d'assegurances d'automòbils 

Forma de presentació

El termini de presentació d'ofertes ha finalitzat

Estructura de l'oferta

 • Documentació administrativa
  • DEUC - Document Europeu Únic de Contractació
 • Oferta tècnica o avaluable mitjançant judici valor
  • Ampliació de la cobertura d'accidents del conductor i ocupants
  • Ampliació del límit de cobertura per l'actuació dels bombers
  • Bonificacions per baixa siniestralitat
  • Inclusió d'altres cobertures addicionals
  • Inclusió de la lliure elecció de taller i falta de combustible
 • Oferta econòmica o avaluable mitjançant fórmules
  • Mediador de les pòlisses
  • Preu
  • Reducció del termini de 20 dies establert en el PPt pel lliurament de pòlisses, rebuts i carta verda

Documents i enllaços publicats de l'expedient

document Data de publicació
Plec administratiu

PCAP

Publicat el 09/de gen./2020

Descarregar

Plec tècnic

PPT

Publicat el 20/de gen./2020

Descarregar

Descarregar

Descarregar

Meses d'obertura de la licitació.

2019054985: Taula d'obertura de la sección Sobre B: Oferta tècnica o avaluable mitjançant judici valor

17 de febrer 2020 13:00

Pendent

2019054985: Taula d'obertura de la sección Sobre C: Oferta econòmica o avaluable mitjançant fórmules

28 de febrer 2020 13:00

Finalitzada

Per poder formular preguntes ha d'estar prèviament registrat, o bé manifestar l'interès mitjançant la inscripció d'una sol·licitud