Carregant

Si us plau, esperi

2019054474

CONTRACTE PECT ICC-FEDER 2014-2020 DEL SERVEI DE REALITZACIÓ DE PROGRAMES PER FOMENTAR LA PARTICIPACIÓ CULTURAL I L'INTERÈS PER LES PRÀCTIQUES ARTÍSTIQUES EN INFANTS I/O JOVES DE GIRONA I EL SEU ENTORN TERRITORIAL A TRAVÉS D'EXPERIÈNCIES PILOT DE MEDIACIÓ CULTURAL, EN EL MARC DE L'ACTUACIÓ DE CREACIÓ I CAPTACIÓ DE PÚBLICS.
Aquest contracte té per objecte el servei de realització de programes per fomentar la participació cultural i l'interès per les pràctiques artístiques en infants i/o joves de Girona i el seu entorn territorial a través d'experiències pilot de mediació cultural, en el marc de l'actuació de Creació i captació de públics del PECT Indústries Culturals i Creatives de Girona i el seu entorn territorial, d'acord amb les característiques especificades en el Plec de prescripcions tècniques.
Import sense IVA
69.911,08 EUR
Estat Renúncia
Període de sol·licituds 31/de gen./2020 08:00 - 14/de febr./2020 23:59
Òrgan de contractació Ajuntament de Girona
Órgano de contratación
Ajuntament de Girona
Tipus de contracte Serveis
Tipus de procediment Obert simplificat
SARA No
Valor estimat 69.911,08 EUR
Nº lots 2

Forma de presentació

El termini de presentació d'ofertes ha finalitzat

Estructura de l'oferta

 • Sobre de criterios subjetivos
  • Lote 1: LOT 1: Programa de foment de la participació cultural dels joves a través d'una experiència pilot d'implicació dels joves en programacions culturals.
   • LOT 1 Annex 2 Declaració responsable de compliment de requisits previs
   • LOT 1 Annex 9 Declaració responsable d'adscripció del personal
   • LOT 1 Empreses vinculades
   • LOT 1 Experiència professional de l’equip tècnic en projectes similars als de l’objecte de contracte
   • LOT 1 Unions temporals d'empresaris
   • LOT 1 Índex
  • Lote 2: LOT 2: Programa de formació de valor i interessos artístics en infants i/o joves a través d'una experiència pilot de residències d'artistes en centres educatius.
   • LOT 2 Annex 2 Declaració responsable de compliment de requisits previs
   • LOT 2 Annex 9 Declaració responsable d'adscripció del personal
   • LOT 2 Empreses vinculades
   • LOT 2 Experiència professional de l’equip tècnic en projectes similars als de l’objecte de contracte
   • LOT 2 Unions temporals d'empresaris
   • LOT 2 Índex
 • Sobre de criterios objetivos
  • Lote 1: LOT 1: Programa de foment de la participació cultural dels joves a través d'una experiència pilot d'implicació dels joves en programacions culturals.
   • LOT 1 Compromís de realització d’enquestes
   • LOT 1 Incorporació a l’equip tècnic d’un perfil professional expert en comunicació
   • LOT 1 Nombre de grups focals realitzats
   • LOT 1 Oferta econòmica
  • Lote 2: LOT 2: Programa de formació de valor i interessos artístics en infants i/o joves a través d'una experiència pilot de residències d'artistes en centres educatius.
   • LOT 2 Compromís de realització d’una residència d’artistes de la prova pilot
   • LOT 2 Incorporació a l’equip tècnic d’un perfil professional expert en pedagogia
   • LOT 2 Compromís de realització d’enquestes
   • LOT 2 Oferta econòmica

Lots en què es divideix l'expedient

Lot Import sense IVA Estat Codi CPV
1 . 34.987,97 Renúncia
92000000-1 Serveis d'esplai, culturals i esportius 

2 . 34.923,11 Renúncia
92000000-1 Serveis d'esplai, culturals i esportius 

Documents i enllaços publicats de l'expedient

document Data de publicació
Plec administratiu

PCAP

Publicat el 29/de gen./2020

Descarregar

Plec tècnic

PPTP

Publicat el 29/de gen./2020

Descarregar

Meses d'obertura de la licitació.

2019054474: Taula d'obertura de la sección C: Sobre de criteris objectius

25 de febrer 2020 13:00

Finalitzada

Per poder formular preguntes ha d'estar prèviament registrat, o bé manifestar l'interès mitjançant la inscripció d'una sol·licitud