Carregant

Si us plau, esperi

2020001022

PECT ICC- FEDER 2014-2020 CONTRACTACIÓ DELS SERVEIS DE DESENVOLUPAMENT I DESPLEGAMENT D'UN SISTEMA TIC PER A LA COORDINACIÓ DEL SECTOR DE LES INDÚSTRIES CULTURALS I CREATIVES (ICC) I LA VISUALITZACIÓ DE L'OFERTA CULTURAL, EN EL MARC PECT ICC - FEDER 2014-2020
Aquest contracte té per objecte la prestació dels serveis de desenvolupament i desplegament d'un sistema TIC per a la coordinació del sector de les Indústries Culturals i Creatives (ICC) i la visualització de l'oferta cultural, en el marc del Projecte d'Especialització i Competitivitat Territorial "Indústries Culturals i Creatives de Girona i el seu entorn territorial" (PECT ICC), d'acord amb les característiques especificades en el Plec de Prescripcions Tècniques.
Import sense IVA
238.300,00 EUR
Estat Avaluació
Període de sol·licituds 05/de febr./2020 00:01 - 05/de març/2020 23:59
Òrgan de contractació Ajuntament de Girona
Órgano de contratación
Ajuntament de Girona
Tipus de contracte Serveis
Tipus de procediment Obert
SARA
Valor estimat 238.300,00 EUR
codi CPV
72212517-6 Serveis de desenvolupament de programari de TU 

72413000-8 Serveis de disseny de llocs web www 

Forma de presentació

El termini de presentació d'ofertes ha finalitzat

Estructura de l'oferta

 • Documentació administrativa
  • Declaració responsable Annex VI
  • Declaració submissió als jutjats i tribunals espanyols
  • DEUC - Document Europeu Únic de Contractació
  • Empreses vinculades
  • Integració de solvència amb mitjans externs
  • UTE
  • índex
 • Oferta tècnica o avaluable mitjançant judici valor
  • Oferta tècnica ( memòria tècnica)
 • Oferta econòmica o avaluable mitjançant fórmules
  • criteris avaluables mitjançant formules (ANNEX IV)

Documents i enllaços publicats de l'expedient

document Data de publicació
Plec tècnic

PPTP

Publicat el 03/de febr./2020

Descarregar

Plec administratiu

PCAP

Publicat el 03/de febr./2020

Descarregar

Documents addicionals a publicar

ANNEXOS PPTP

Publicat el 04/de febr./2020

Descarregar

Descarregar

Descarregar

Descarregar

Descarregar

Meses d'obertura de la licitació.

2020001022: Taula d'obertura de la sección Sobre B: Oferta tècnica o avaluable mitjançant judici valor

4 de maig 2020 13:00

Pendent

2020001022: Taula d'obertura de la sección Sobre C: Oferta econòmica o avaluable mitjançant fórmules

15 de maig 2020 13:00

Pendent

Per poder formular preguntes ha d'estar prèviament registrat, o bé manifestar l'interès mitjançant la inscripció d'una sol·licitud