Carregant

Si us plau, esperi

2019054545

Servei de monitoratge per portar a terme les diferents activitats aquàtiques, tennis, fisicoesportives, així com el monitoratge en la sala fitness, segons l'oferta esportiva del servei d'esports de l'Ajuntament de Girona
L'objecte de la contractació és el servei de monitoratge per a portar a terme les diferents activitats aquàtiques, tennis, fisicoesportives, així com el monitoratge en la sala de fitness, segons l'oferta esportiva del Servei d'Esports de l'Ajuntament de Girona. Aquest objecte és divideix en tres lots: - Lot 1: servei de monitoratge de l'escola de tennis de la Zona Esportiva de la Devesa. - Lot 2: servei de monitoratge de les activitats aquàtiques a les piscines municipals de Palau i Santa Eugènia – Can Gibert del Pla - Lot 3: servei de monitoratge de les activitats fisicoesportives en els pavellons de Palau, Sta. Eugènia i Girona–Fontajau, Espai Marfà, Centre Cívic Barri Vell-Mercadal, CREC de Sant Daniel, Germans Sàbat- Taialà i les instal·lacions de centres escolars Pla de Girona, Verd, Bruguera i Marta Mata, així com del monitoratge de la sala de fitness de la piscina de Santa Eugènia - Can Gibert del Pla.
Import sense IVA
339.183,00 EUR
Estat Avaluació
Període de sol·licituds 10/de febr./2020 15:00 - 02/de juny/2020 14:00
Òrgan de contractació Ajuntament de Girona
Órgano de contratación
Ajuntament de Girona
Tipus de contracte Serveis
Tipus de procediment Obert
SARA
Valor estimat 339.183,00 EUR
Nº lots 3

Forma de presentació

El termini de presentació d'ofertes ha finalitzat

Estructura de l'oferta

 • Documentació administrativa
  • compromís d'adscripció a l'execució del contracte dels mitjans personals i materials requerits
  • Declaració de submissió als jutjats i tribunals espanyols
  • Declaració responsable d'acord amb el model de l'annex VI
  • DEUC - Document Europeu Únic de Contractació
  • Empreses vinculades
  • integració de solvència amb mitjans externs
  • UTE
  • índex
 • Oferta tècnica o avaluable mitjançant judici valor
  • Oferta tècnica
 • Oferta econòmica o avaluable mitjançant fórmules
  • Preu

Lots en què es divideix l'expedient

Lot Import sense IVA Estat Codi CPV
1 L'objecte de la contractació és el servei de monitoratge per a portar a terme les diferents activitats aquàtiques, tennis, fisicoesportives, així com el monitoratge en la sala de fitness, segons l'oferta esportiva del Servei d'Esports de l'Ajuntament de Girona. Aquest objecte és divideix en tres lots: - Lot 1: servei de monitoratge de l'escola de tennis de la Zona Esportiva de la Devesa. - Lot 2: servei de monitoratge de les activitats aquàtiques a les piscines municipals de Palau i Santa Eugènia – Can Gibert del Pla - Lot 3: servei de monitoratge de les activitats fisicoesportives en els pavellons de Palau, Sta. Eugènia i Girona–Fontajau, Espai Marfà, Centre Cívic Barri Vell-Mercadal, CREC de Sant Daniel, Germans Sàbat- Taialà i les instal·lacions de centres escolars Pla de Girona, Verd, Bruguera i Marta Mata, així com del monitoratge de la sala de fitness de la piscina de Santa Eugènia - Can Gibert del Pla. 26.910,00 Avaluació
92600000-7 Serveis esportius 

2 L'objecte de la contractació és el servei de monitoratge per a portar a terme les diferents activitats aquàtiques, tennis, fisicoesportives, així com el monitoratge en la sala de fitness, segons l'oferta esportiva del Servei d'Esports de l'Ajuntament de Girona. Aquest objecte és divideix en tres lots: - Lot 1: servei de monitoratge de l'escola de tennis de la Zona Esportiva de la Devesa. - Lot 2: servei de monitoratge de les activitats aquàtiques a les piscines municipals de Palau i Santa Eugènia – Can Gibert del Pla - Lot 3: servei de monitoratge de les activitats fisicoesportives en els pavellons de Palau, Sta. Eugènia i Girona–Fontajau, Espai Marfà, Centre Cívic Barri Vell-Mercadal, CREC de Sant Daniel, Germans Sàbat- Taialà i les instal·lacions de centres escolars Pla de Girona, Verd, Bruguera i Marta Mata, així com del monitoratge de la sala de fitness de la piscina de Santa Eugènia - Can Gibert del Pla. 162.858,70 Avaluació
92600000-7 Serveis esportius 

3 L'objecte de la contractació és el servei de monitoratge per a portar a terme les diferents activitats aquàtiques, tennis, fisicoesportives, així com el monitoratge en la sala de fitness, segons l'oferta esportiva del Servei d'Esports de l'Ajuntament de Girona. Aquest objecte és divideix en tres lots: - Lot 1: servei de monitoratge de l'escola de tennis de la Zona Esportiva de la Devesa. - Lot 2: servei de monitoratge de les activitats aquàtiques a les piscines municipals de Palau i Santa Eugènia – Can Gibert del Pla - Lot 3: servei de monitoratge de les activitats fisicoesportives en els pavellons de Palau, Sta. Eugènia i Girona–Fontajau, Espai Marfà, Centre Cívic Barri Vell-Mercadal, CREC de Sant Daniel, Germans Sàbat- Taialà i les instal·lacions de centres escolars Pla de Girona, Verd, Bruguera i Marta Mata, així com del monitoratge de la sala de fitness de la piscina de Santa Eugènia - Can Gibert del Pla. 149.414,30 Avaluació
92600000-7 Serveis esportius 

Documents i enllaços publicats de l'expedient

document Data de publicació
Plec tècnic

Plec de Prescripcions Tècniques

Publicat el 10/de febr./2020

Descarregar

Plec administratiu

Plec de Clàusules Administratives Particulars

Publicat el 10/de febr./2020

Descarregar

Meses d'obertura de la licitació.

2019054545: Taula d'obertura de la sección Sobre B: Oferta tècnica o avaluable mitjançant judici valor

15 de juny 2020 12:50

Pendent

2019054545: Taula d'obertura de la sección Sobre C: Oferta econòmica o avaluable mitjançant fórmules

26 de juny 2020 12:50

Pendent

Per poder formular preguntes ha d'estar prèviament registrat, o bé manifestar l'interès mitjançant la inscripció d'una sol·licitud