Carregant

Si us plau, esperi

2020005277

CONTRACTACIÓ MIXTA DEL SUBMINISTRAMENT D'UNA APLICACIÓ EN LÍNIA PER A LA VENDA D'ENTRADES I SUBMINISTRAMENTS I SERVEIS TÈCNICS CONNEXOS
Aquest contracte té per objecte d'una banda el subministrament d'una aplicació en línia en règim d'arrendament amb cessió de dret d'ús per a la venda d'entrades, control d'accés als recintes i gestió de públics i el subministrament de paper tèrmic per a la impressió d'entrades i, de l'altra, el servei de desenvolupaments i assistències tècniques per satisfer les necessitats que tinguin en aquest àmbit l'Ajuntament de Girona i la Fundació Auditori- Palau de Congressos d'acord amb el conveni de col·laboració aprovat per Junta de Govern Local de data 22 de novembre de 2019, i amb les característiques especificades en el Plec de prescripcions tècniques.
Import sense IVA
51.603,30 EUR
Estat Avaluació
Període de sol·licituds 13/de maig/2020 09:00 - 28/de maig/2020 14:00
Òrgan de contractació Ajuntament de Girona
Órgano de contratación
Ajuntament de Girona
Tipus de contracte Subministraments
Tipus de procediment Obert
SARA No
Valor estimat 113.527,25 EUR
codi CPV
72416000-9 Proveïdors de servei d'aplicacions 

Forma de presentació

El termini de presentació d'ofertes ha finalitzat

Estructura de l'oferta

 • Documentació administrativa
  • Declaració de submissió als jutjats i tribunals espanyols
  • Declaració responsable de compliment de requisits previs
  • DEUC - Document Europeu Únic de Contractació
  • Empreses vinculades (en cas que procedeixi)
  • Integració de solvència amb mitjans externs (en cas que procedeixi)
  • UTE (en cas que procedeixi)
  • Índex
 • Oferta tècnica o avaluable mitjançant judici valor
  • Memòria tècnica
 • Oferta econòmica o avaluable mitjançant fórmules
  • Documentació referent a criteris avaluables en xifres o percentatges

Documents i enllaços publicats de l'expedient

document Data de publicació
Plec tècnic

Plec tècnic

Publicat el 05/de maig/2020

Descarregar

Plec administratiu

Plec de clàusules administratives

Publicat el 05/de maig/2020

Descarregar

Meses d'obertura de la licitació.

2020005277: Taula d'obertura de la sección Sobre B: Oferta tècnica o avaluable mitjançant judici valor

8 de juny 2020 13:00

Pendent

2020005277: Taula d'obertura de la sección Sobre C: Oferta econòmica o avaluable mitjançant fórmules

19 de juny 2020 13:00

Pendent

Per poder formular preguntes ha d'estar prèviament registrat, o bé manifestar l'interès mitjançant la inscripció d'una sol·licitud