Carregant

Si us plau, esperi

2020008434

CONTRACTACIÓ DELS SERVEIS DE MONITORITZACIÓ, D'ADMINISTRACIÓ I DE GESTIÓ REMOTA DELS SISTEMES INFORMÀTICS MUNICIPALS
CONTRACTACIÓ DELS SERVEIS DE MONITORITZACIÓ, D'ADMINISTRACIÓ I DE GESTIÓ REMOTA DELS SISTEMES INFORMÀTICS MUNICIPALS
Import sense IVA
223.445,20 EUR
Estat Adjudicat
Període de sol·licituds 12/de maig/2020 09:00 - 10/de juny/2020 14:00
Òrgan de contractació Ajuntament de Girona
Órgano de contratación
Ajuntament de Girona
Tipus de contracte Serveis
Tipus de procediment Obert
SARA
Valor estimat 491.579,44 EUR
codi CPV
50324100-3 Serveis de manteniment de sistemes 

Forma de presentació

El termini de presentació d'ofertes ha finalitzat

Estructura de l'oferta

 • Documentació administrativa
  • Compromís d’adscripció a l’execució del contracte dels mitjans personals i materials (si procedeix)
  • Declaració de submissió als jutjats i tribunals espanyols (en cas que procedeixi)
  • Declaració responsable annex VI
  • DEUC - Document Europeu Únic de Contractació
  • Empreses vinculades (en cas que procedeixi)
  • Integració de solvència amb mitjans externs (en cas que procedeixi)
  • UTE (en cas que procedeixi)
  • Índex
 • Oferta tècnica o avaluable mitjançant judici valor
  • Oferta tècnica (criteris NO avaluables en xifres o percentatges)
 • Oferta econòmica o avaluable mitjançant fórmules
  • Criteris avaluables en xifres o percentatges

Documents i enllaços publicats de l'expedient

document Data de publicació
Plec tècnic

Plec de prescripcions tècniques

Publicat el 05/de maig/2020

Descarregar

Plec administratiu

Plec de clàusules administratives particulars

Publicat el 05/de maig/2020

Descarregar

Meses d'obertura de la licitació.

2020008434: Taula d'obertura de la sección Sobre B: Oferta tècnica o avaluable mitjançant judici valor

22 de juny 2020 12:50

Finalitzada

2020008434: Taula d'obertura de la sección Sobre C: Oferta econòmica o avaluable mitjançant fórmules

3 de juliol 2020 12:50

Finalitzada

Per poder formular preguntes ha d'estar prèviament registrat, o bé manifestar l'interès mitjançant la inscripció d'una sol·licitud