Carregant

Si us plau, esperi

2020022126

CONTRACTACIÓ DELS SERVEIS DE CONSULTORIA PER A DESENVOLUPAR EL "PROGRAMA DE SUPORT I ACOMPANYAMENT A LA PLANIFICACIÓ ESTRATÈGICA 2019: PLA ESTRATÈGIC PER A LA IMPLANTACIÓ D'UNA ÀREA DE PROMOCIÓ ECONÒMICA URBANA (APEU) A GIRONA"
Aquest contracte té per objecte la contractació del servei de consultoria per a desenvolupar el "Programa de suport i acompanyament a la planificació estratègica 2019: Pla estratègic per a la implantació d'una àrea de promoció econòmica urbana (APEU) a Girona", que es farà sota la supervisió de l'Àrea de Promoció Econòmica de l'Ajuntament de Girona. Aquest projecte està subvencionat pel Servei Públic d'Ocupació de Catalunya i pel Fons Social Europeu, en el marc dels Programes de suport al desenvolupament local (programa de suport i acompanyament a la planificació estratègica, la referència d'expedient PE-29/19), amb l'atorgament del 80% de l'import total del projecte. Amb aquest contracte de serveis es pretén definir i activar noves formes d'associacionisme, a través de la implantació d'un Àrea de Promoció Econòmica Urbana (APEU), per tal d'adoptar el model BID a la realitat i marc jurídic propis. Aquest projecte afavoreix la creació d'ocupació més estable i de qualitat a la ciutat, a través de vertebrar una oferta sostenible, de qualitat i generadora de renda que permeti millorar el posicionament del sector comercial com a sector estratègic de la ciutat i impulsar accions per tal de fer de Girona una ciutat, genuïna i pionera en bones pràctiques del comerç. Aquest objectiu general s'ha concretat en uns objectius específics que han de marcar el diagnòstic i les propostes a realitzar. La descripció dels treballs es troba regulada al Plec de Prescripcions Tècniques Particulars.
Import sense IVA
32.588,64 EUR
Estat Avaluació
Període de sol·licituds 08/de jul./2020 00:00 - 23/de jul./2020 14:00
Òrgan de contractació Ajuntament de Girona
Órgano de contratación
Ajuntament de Girona
Tipus de contracte Serveis
Tipus de procediment Obert simplificat
SARA No
Valor estimat 32.588,64 EUR
codi CPV
72220000-3 Serveis de consultoria en sistemes i consultoria tècnica 

Forma de presentació

El termini de presentació d'ofertes ha finalitzat

Estructura de l'oferta

 • Sobre de criterios subjetivos
  • Declaració de submissió als jutjats i tribunals espanyols (en cas que procedeixi)
  • Declaració d’adscripció de mitjans personals a l’execució del contracte (en cas que procedeixi)
  • Declaració responsable conforme al model establert a l'annex II del PCAP.
  • Empreses vinculades (en cas que procedeixi)
  • Integració de solvència amb mitjans externs (en cas que procedeixi)
  • Memòria per poder avaluar segons els criteris NO avaluables mitjançant fórmules
  • UTE (en cas que procedeixi)
  • Índex
 • Sobre de criterios objetivos
  • Criteris avaluables mitjançant fórmules

Documents i enllaços publicats de l'expedient

document Data de publicació
Plec tècnic

PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES

Publicat el 03/de jul./2020

Descarregar

Plec administratiu

PLEC DE CLÀUSULES ADMINISTRATIVES

Publicat el 03/de jul./2020

Descarregar

Meses d'obertura de la licitació.

2020022126: Taula d'obertura de la sección C: Sobre de criteris objectius

24 d’agost 2020 13:00

Pendent

Per poder formular preguntes ha d'estar prèviament registrat, o bé manifestar l'interès mitjançant la inscripció d'una sol·licitud