Carregant

Si us plau, esperi

2020016598

CONTRACTE DE SUBMINISTRAMENT D'UN PORTA I ELEVA FÈRETRES PER A LA BRIGADA DE CEMENTIRIS DE L'AJUNTAMENT DE GIRONA.
El present contracte té per objecte el subministrament d'un porta i eleva fèretres, homologat i certificat, per a les inhumacions, exhumacions i trasllats de restes, així com per a tasques diverses de manteniment, adaptat a les necessitats i les característiques del Cementiri Vell, per a ús de la brigada de Cementiris de l'Ajuntament de Girona, en condicions de seguretat. L'execució del contracte inclou: - Equipament: subministrament de materials i elements que ha de contenir la màquina totalment instal·lats i en funcionament. - El trasllat fins al Cementiri Vell. - La formació del personal. - Homologació i certificació De conformitat amb el previst al plec de prescripcions tècniques.
Import sense IVA
70.600,00 EUR
Estat Avaluació
Període de sol·licituds 19/d’ag./2020 11:30 - 19/d’ag./2020 14:00
Òrgan de contractació Ajuntament de Girona
Órgano de contratación
Ajuntament de Girona
Tipus de contracte Subministraments
Tipus de procediment Obert simplificat
SARA No
Valor estimat 70.600,00 EUR
codi CPV
33940000-1 Equips i material per al transport i dipòsit de cadàvers 

Forma de presentació

El termini de presentació d'ofertes ha finalitzat

Estructura de l'oferta

 • Sobre de criterios subjetivos
  • Declaració responsable de compliment de requisits previs
  • Empreses vinculades (si s’escau)
  • Pla de la sessió informativa i formativa
  • Unions temporals d’empresaris (si s’escau)
  • Índex
 • Sobre de criterios objetivos
  • Millores sense cost per l’Ajuntament de Girona
  • Preu

Documents i enllaços publicats de l'expedient

document Data de publicació
Plec tècnic

Plec de prescripcions tècniques

Publicat el 08/de jul./2020

Descarregar

Plec administratiu

Plec de clàusules administratives particulars

Publicat el 08/de jul./2020

Descarregar

Per poder formular preguntes ha d'estar prèviament registrat, o bé manifestar l'interès mitjançant la inscripció d'una sol·licitud