Carregant

Si us plau, esperi

2020013923

Contracte del servei de manteniment de 96 equips d'impressió de l'Ajuntament de Girona
Aquest contracte té per objecte el servei de manteniment de 96 equips d'’ impressió propietat de l' ’Ajuntament, d’' acord amb les condicions que figuren en el plec de prescripcions tècniques i que es relacionen a l’'annex.
Import sense IVA
57.599,30 EUR
Estat Adjudicat
Període de sol·licituds 11/de jul./2020 00:00 - 27/de jul./2020 14:00
Òrgan de contractació Ajuntament de Girona
Órgano de contratación
Ajuntament de Girona
Tipus de contracte Serveis
Tipus de procediment Obert simplificat
SARA No
Valor estimat 97.918,81 EUR
codi CPV
50323000-5 Manteniment i reparació de perifèrics informàtics 

Forma de presentació

El termini de presentació d'ofertes ha finalitzat

Estructura de l'oferta

 • Sobre 1
  • Declaració responsable conforme al model establert a l'Annex II
  • Oferta tècnica
  • Unió temporal d'empresaris
  • Índex
 • Sobre 2
  • Proposta econòmica

Documents i enllaços publicats de l'expedient

document Data de publicació
Plec tècnic

Plec de prescripcions tècniques

Publicat el 09/de jul./2020

Descarregar

Plec administratiu

Plec de clàusules administratives particulars

Publicat el 10/de jul./2020

Descarregar

Documents addicionals a publicar

Annex relació equips objecte de manteniment

Publicat el 10/de jul./2020

Descarregar

Documents addicionals a publicar

Anunci de licitació

Publicat el 10/de jul./2020

Descarregar

Per poder formular preguntes ha d'estar prèviament registrat, o bé manifestar l'interès mitjançant la inscripció d'una sol·licitud