Carregant

Si us plau, esperi

2020029478

CONTRACTACIÓ DEL SERVEI DE DOCÈNCIA I ORIENTACIÓ I EL SUBMINISTRAMENT DEL MATERIAL DIDÀCTIC DE LA FORMACIÓ DEL PROGRMA “JOVES EN ACCIÓ” DEL SERVEI MUNICIPAL D’OCUPACIÓ DE L’AJUNTAMENT DE GIRONA
Aquest contracte té per objecte la prestació del servei de docència i orientació i el subministrament del material didàctic de la formació professionalitzadora al programa JOVES EN ACCIÓ, d’acompanyament, tutorització i formació de 15 joves, preferentment d’entre 16 i 21 anys, residents i empadronats / des a la ciutat de Girona en situació de risc social. Aquest projecte es dirigeix al col·lectiu de joves d’entre 16 i 21 anys, amb residència i empadronament a la ciutat de Girona, que prioritàriament no hagin finalitzat l’educació secundària obligatòria, i que es troben al marge dels circuits formatius i laborals. A fi de poder abordar la multidimensionalitat de les diferents situacions i oferir un acompanyament integral, i molt especialment en el cas dels joves, és fonamental la creació d’un vincle amb un tutor/a referent del projecte, així com també la coordinació efectiva de les diferents actuacions i el seu seguiment.
Import sense IVA
46.269,74 EUR
Estat Avaluació
Període de sol·licituds 27/d’ag./2020 20:00 - 15/de set./2020 14:00
Òrgan de contractació Ajuntament de Girona
Órgano de contratación
Ajuntament de Girona
Tipus de contracte Serveis
Tipus de procediment Obert simplificat
SARA No
Valor estimat 46.269,74 EUR
codi CPV
80500000-9 Serveis de formació 

Forma de presentació

El termini de presentació d'ofertes ha finalitzat

Estructura de l'oferta

 • Sobre de criterios subjetivos
  • Declaració d'adscripció de mitjans personals a l'execució del contracte (en cas que procedeixi)
  • Declaració de submissió als jutjats i tribunals espanyols ( en cas que procedeixi )
  • Declaració responsable de compliment de requisits previs
  • Empreses vinculades ( en cas que procedeixi)
  • Integració de solvència amb mitjans externs ( en cas que procedeixi)
  • Oferta de criteris NO avaluables en xifres o percentatges
  • UTE (en cas que procedeixi )
  • Índex
 • Sobre de criterios objetivos
  • Proposició de l'oferta de criteris avaluables en xifres o pecentatges

Documents i enllaços publicats de l'expedient

document Data de publicació
Plec tècnic

Plec de prescripcions tècniques

Publicat el 27/d’ag./2020

Descarregar

Descarregar

Plec administratiu

Plec de clàusules administratives particulars

Publicat el 27/d’ag./2020

Descarregar

Per poder formular preguntes ha d'estar prèviament registrat, o bé manifestar l'interès mitjançant la inscripció d'una sol·licitud