Carregant

Si us plau, esperi

2021040408

CONTRACTACIÓ DELS SERVEIS DE NETEJA VIÀRIA, DE RECOLLIDA I TRASLLAT DE RESIDUS SÒLIDS URBANS I DE LES DEIXALLERIES DE LA CIUTAT DE GIRONA
L'objecte del contracte és la prestació dels serveis de neteja viària, de recollida i trasllat de residus sòlids urbans i gestió de les deixalleries del terme municipal de Girona d'acord a les particularitats, freqüències, mitjans humans i materials i millores ambientals i tecnològiques establertes al Plec de Prescripcions Tècniques Particulars (en endavant, PPTP).
Import sense IVA
153.616.456,10 EUR
Estat Avaluació
Periode de sol·licituds
21/de gen./2022 - 20/d’abr./2022 14:00
Òrgan de contractació Ajuntament de Girona
Òrgan de contractació
Ajuntament de Girona
Tipus de contracte Serveis
Tipus de procediment
Obert
SARA
Valor estimat 184.339.747,32 EUR
codi CPV
90511000-2 Serveis de recollida de desaprofitaments 

90610000-6 Serveis de neteja i escombratge de carrers 

Forma de presentació

Estructura de l'oferta

 • Documentació administrativa
  • Declaració de submissió als jutjats i tribunals espanyols (en cas que procedeixi)
  • Declaració responsable d'acord amb l'annex VI
  • DEUC - Document Europeu Únic de Contractació
  • Empreses vinculades (en cas que procedeixi)
  • Integració de solvència amb mitjans externs (en cas que procedeixi)
  • Model annex X del plec
  • UTE (en cas que procedeixi)
  • Índex
 • Oferta tècnica o avaluable mitjançant judici valor
  • proposta tècnica
 • Oferta econòmica o avaluable mitjançant fórmules
  • Oferta econòmica d'acord amb el model d’oferta Annex IV del PCAP

Documents i enllaços publicats de l'expedient

document Data de publicació
Plec administratiu

PLEC ADMINISTRATIU

Publicat el 21/de març/2022

Descarregar

Plec tècnic

PLEC TÈCNIC

Publicat el 21/de març/2022

Descarregar

Per poder formular preguntes ha d'estar prèviament registrat, o bé manifestar l'interès mitjançant la inscripció d'una sol·licitud