Carregant

Si us plau, esperi

2022011805

Contractació del servei de digitalització de fotografies del fons Narcís Sans, custodiades al Centre de Recerca i Difusió de la Imatge (CRDI), prèvia selecció de les imatges segons criteris fotogràfics.
Prestació del servei de digitalització de 25.000 fotografies del fons Narcís Sans custodiades al Centre de Recerca i Difusió de la Imatge (CRDI), prèvia selecció de les imatges de cada reportatge segons criteris fotogràfics. Es tracta de negatius de pas universal i de mig format en blanc i negre i en color.
Import sense IVA
18.607,72 EUR
Estat Avaluació
Periode de sol·licituds
13/de maig/2022 09:00 - 26/de maig/2022 14:00
Òrgan de contractació Ajuntament de Girona
Òrgan de contractació
Ajuntament de Girona
Tipus de contracte Serveis
Tipus de procediment
Obert super-simplificat
SARA No
Valor estimat 18.607,72 EUR
codi CPV
92512000-3 Serveis d'arxius 

Forma de presentació

Estructura de l'oferta

  • Oferta completament objectiva
    • Declaració responsable. Annex 1 del Plec de Condicions Administratives i Particulars
    • Experiència
    • Oferta econòmica

Documents i enllaços publicats de l'expedient

document Data de publicació
Plec tècnic

Plec de prescripcions tècniques aprovat

Publicat el 11/de maig/2022

Descarregar

Plec administratiu

Plec de clàusules administratives particulars aprovat

Publicat el 11/de maig/2022

Descarregar

Documents addicionals a publicar

Anunci de licitació

Publicat el 12/de maig/2022

Descarregar

Per poder formular preguntes ha d'estar prèviament registrat, o bé manifestar l'interès mitjançant la inscripció d'una sol·licitud