Carregant

Si us plau, esperi

2022019685

Contractació dels serveis per a la redacció del projecte d'obres de substitució del sostre dels serveis administratius de l'oficina de la defensora de la ciutadania
L'objecte d'aquest contracte és la redacció del projecte constructiu de substitució del sostre de l'Oficina del Defensor de la Ciutadania, el pla de control de qualitat, l'estudi de seguretat i salut, els altres documents relacionats amb l'objecte del contracte i les obligacions derivades del compliment de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector públic, per la qual es transposen a l'ordenament jurídic espanyol les directives del Parlament Europeu i del Consell 2014/23/UE i 2014/24/UE, de 26 de febrer de 2014, per a ser aprovat per l'administració.
Import sense IVA
13.799,21 EUR
Estat Avaluació
Periode de sol·licituds
17/de maig/2022 - 25/de maig/2022 23:59
Òrgan de contractació Ajuntament de Girona
Òrgan de contractació
Ajuntament de Girona
Tipus de contracte Serveis
Tipus de procediment
Menor (Públic)
SARA No
Valor estimat 13.799,21 EUR
codi CPV
71200000-0 Serveis d'arquitectura i serveis connexos 

Forma de presentació

Estructura de l'oferta

  • Oferta tècnica i econòmica
    • Oferta económica

Documents i enllaços publicats de l'expedient

document Data de publicació
Plec tècnic

Pliego técnico

Publicat el 16/de maig/2022

Descarregar

Plec administratiu

Pliego administrativo

Publicat el 16/de maig/2022

Descarregar

Per poder formular preguntes ha d'estar prèviament registrat, o bé manifestar l'interès mitjançant la inscripció d'una sol·licitud