Carregant

Si us plau, esperi

2022024594

Contractació de les obres de millora de l'enllumenat públic del passeig del riu, paral·lel al c/ Palafrugell, tram entre els Jardins de Pedret i l'embarcador, (pressupostos participats 2018)
L'objecte d'aquest contracte és l'execució de les obres de millora de l'enllumenat públic del passeig del riu, paral·lel al c/ Palafrugell, tram entre els Jardins de Pedret i l'embarcador, consistent en la substitució de 9 lluminàries adossades als bàculs existents per tipus NATHS SX 36W RJ 3000ºK de Simonlighting o equivalent i la instal·lació, al cantó de la tanca texana, de 4 columnes de 4 metres tronconòniques d'acer galvanitzat, amb lluminàries model MERAK SYF de 75W RE de la casa SimonLighting o equivalent, amb un reflector antienlluernament, necessari per lluminàries que s'instal·len a baixes alçades amb nivells alts.
Import sense IVA
19.769,19 EUR
Estat Avaluació
Periode de sol·licituds
14/de juny/2022 - 18/de juny/2022 22:59
Òrgan de contractació Ajuntament de Girona
Òrgan de contractació
Ajuntament de Girona
Tipus de contracte Obres
Tipus de procediment
Menor (Públic)
SARA No
Valor estimat 19.769,19 EUR
codi CPV
45316000-5 Treballs d'instal·lació de sistemes d'enllumenat i senyalització 

Forma de presentació

Estructura de l'oferta

  • Oferta tècnica i econòmica
    • Oferta económica

Documents i enllaços publicats de l'expedient

document Data de publicació
Plec administratiu

Pliego administrativo

Publicat el 13/de juny/2022

Descarregar

Plec tècnic

Pliego técnico

Publicat el 13/de juny/2022

Descarregar

Per poder formular preguntes ha d'estar prèviament registrat, o bé manifestar l'interès mitjançant la inscripció d'una sol·licitud