Carregant

Si us plau, esperi

2022002779

CONTRACTE MIXT DE SUBMINISTRAMENT I SERVEI D'INSTAL·LACIÓ DE 2.779 LLUMINÀRIES DE TECNOLOGIA LED EN L'ENLLUMENAT PÚBLIC EXTERIOR DEL MUNICIPI DE GIRONA, PER TAL DE MILLORAR L'EFICIÈNCIA ENERGÈTICA DE LES INSTAL.LACIONS AFECTADES, REPARTIT EN 59 ACTUACIONS
Import sense IVA
1.600.894,34 EUR
Estat Avaluació
Periode de sol·licituds
08/de jul./2022 14:00 - 15/de set./2022 14:00
Òrgan de contractació Ajuntament de Girona
Òrgan de contractació
Ajuntament de Girona
Tipus de contracte Subministraments
Tipus de procediment
Obert
SARA
Valor estimat 1.600.894,34 EUR
Nº lots 3

Forma de presentació

Estructura de l'oferta

 • Documentació administrativa
  • Declaració de submissió als jutjats i tribunals espanyols (en cas que procedeixi)
  • Declaració que es comprometen a tenir els mitjans personals/materials
  • Declaració responsable d'acord amb el model de l'annex VI
  • DEUC - Document Europeu Únic de Contractació
  • Empreses vinculades (en cas que procedeixi)
  • Integració de solvència amb mitjans externs (en cas que procedeixi)
  • UTE (en cas que procedeixi)
  • Índex
 • Oferta tècnica o avaluable mitjançant judici valor
  • Proposta tècnica - documentació referent a criteris no avaluables en xifres o percentatges
 • Oferta econòmica o avaluable mitjançant fórmules
  • Oferta econòmica - Model d’oferta annex IV

Lots en què es divideix l'expedient

Lot Import sense IVA Estat Codi CPV
1 824 lluminàries de tecnologia led 476.572,17 Avaluació
34928510-6 Fanals per a l'enllumenat de carrers 

45316000-5 Treballs d'instal·lació de sistemes d'enllumenat i senyalització 

2 895 lluminàries de tecnologia led 486.653,17 Avaluació
34928510-6 Fanals per a l'enllumenat de carrers 

45316000-5 Treballs d'instal·lació de sistemes d'enllumenat i senyalització 

3 1.054 lluminàries de tecnologia led 637.669,00 Avaluació
34928510-6 Fanals per a l'enllumenat de carrers 

45316000-5 Treballs d'instal·lació de sistemes d'enllumenat i senyalització 

Documents i enllaços publicats de l'expedient

document Data de publicació
Documents addicionals a publicar

Documento adicional a publicar

Publicat el 08/de jul./2022

Descarregar

Documents addicionals a publicar

Documento adicional a publicar

Publicat el 10/d’ag./2022

Descarregar

Descarregar

Plec administratiu

Pliego administrativo

Publicat el 10/d’ag./2022

Descarregar

Plec tècnic

Pliego técnico

Publicat el 10/d’ag./2022

Descarregar

Descarregar

Descarregar

Descarregar

Anuncis de licitació publicats

 • Anunci de licitació

  Publicat el 08/07/2022 a les 13:00