Carregant

Si us plau, esperi

2020028429

Serveis de neteja d'edificis i dependències municipals de l'Ajuntament de Girona
Serveis de neteja d'edificis i dependències municipals de l'Ajuntament de Girona
Import sense IVA
8.557.646,55 EUR
Estat Avaluació
Període de sol·licituds 04/d’ag./2020 00:00 - 03/de set./2020 14:00
Òrgan de contractació Ajuntament de Girona
Órgano de contratación
Ajuntament de Girona
Tipus de contracte Serveis
Tipus de procediment Obert
SARA
Valor estimat 18.826.822,42 EUR
Nº lots 8

Forma de presentació

El termini de presentació d'ofertes ha finalitzat

Estructura de l'oferta

 • Documentació administrativa
  • Altres documents
  • Compromís de disposar d'un local d'oficines o delegació a Girona
  • Declaració de submissió als jutjats i tribunals espanyols (en cas que procedeixi)
  • Declaració responsable d'acord amb el model de l'annex VI
  • DEUC - Document Europeu Únic de Contractació
  • Empreses vinculades (en cas que procedeixi)
  • Integració de solvència amb mitjans externs (en cas que procedeixi)
  • Índex
 • Oferta tècnica o avaluable mitjançant judici valor
  • Criteris d'adjudicació la qualificació dels quals depèn d'un judici de valor
 • Oferta econòmica o avaluable mitjançant fórmules
  • Criteris d'adjudicació quantificables mitjançant la mera aplicació de fórmules

Lots en què es divideix l'expedient

Lot Import sense IVA Estat Codi CPV
1 Serveis de neteja d'edificis i dependències municipals de l'Ajuntament de Girona. Lot 1 Centres públics d'ensenyament 4.128.912,22 Avaluació
90910000-9 Serveis de neteja 

90911200-8 Serveis de neteja d'edificis 

90911300-9 Serveis de neteja de finestres 

90919000-2 Serveis de neteja d'oficines, escoles i equip d'oficina 

90919200-4 Serveis de neteja d'oficines 

90919300-5 Serveis de neteja d'escoles 

2 Serveis de neteja d'edificis i dependències municipals de l'Ajuntament de Girona. Lot 2 Equipaments i instal·lacions esportives 986.294,02 Avaluació
90910000-9 Serveis de neteja 

90911200-8 Serveis de neteja d'edificis 

90911300-9 Serveis de neteja de finestres 

90919000-2 Serveis de neteja d'oficines, escoles i equip d'oficina 

90919200-4 Serveis de neteja d'oficines 

3 Serveis de neteja d'edificis i dependències municipals de l'Ajuntament de Girona. Lot 3 Equipaments de Serveis Socials 810.676,48 Avaluació
90910000-9 Serveis de neteja 

90911200-8 Serveis de neteja d'edificis 

90911300-9 Serveis de neteja de finestres 

90919000-2 Serveis de neteja d'oficines, escoles i equip d'oficina 

90919200-4 Serveis de neteja d'oficines 

4 Serveis de neteja d'edificis i dependències municipals de l'Ajuntament de Girona. Lot 4 Edifici consistorial, centres culturals i altres edificis 1.340.947,47 Avaluació
90910000-9 Serveis de neteja 

90911200-8 Serveis de neteja d'edificis 

90911300-9 Serveis de neteja de finestres 

90919000-2 Serveis de neteja d'oficines, escoles i equip d'oficina 

90919200-4 Serveis de neteja d'oficines 

5 Serveis de neteja d'edificis i dependències municipals de l'Ajuntament de Girona. Lot 5 Edificis mixtes 348.337,08 Avaluació
90910000-9 Serveis de neteja 

90911200-8 Serveis de neteja d'edificis 

90911300-9 Serveis de neteja de finestres 

90919000-2 Serveis de neteja d'oficines, escoles i equip d'oficina 

90919200-4 Serveis de neteja d'oficines 

6 Serveis de neteja d'edificis i dependències municipals de l'Ajuntament de Girona. Lot 6 Mercats i Centres d'Acollida (reservat a centres especials de treball) 598.689,31 Desert
90910000-9 Serveis de neteja 

90911200-8 Serveis de neteja d'edificis 

90911300-9 Serveis de neteja de finestres 

90919000-2 Serveis de neteja d'oficines, escoles i equip d'oficina 

90919200-4 Serveis de neteja d'oficines 

7 Serveis de neteja d'edificis i dependències municipals de l'Ajuntament de Girona. Lot 7 Edificis adscrits a l'àrea de Medi Ambient i Sostenibilitat (reservada a centres especials de treball) 52.922,78 Avaluació
90910000-9 Serveis de neteja 

90911200-8 Serveis de neteja d'edificis 

90911300-9 Serveis de neteja de finestres 

8 Serveis de neteja d'edificis i dependències municipals de l'Ajuntament de Girona. Lot 8 Lavabos públics (reservada a centres especials de treball) 290.867,19 Avaluació
90910000-9 Serveis de neteja 

90911200-8 Serveis de neteja d'edificis 

90911300-9 Serveis de neteja de finestres 

Documents i enllaços publicats de l'expedient

document Data de publicació
Plec tècnic

plec tècnic servei de neteja

Publicat el 30/de jul./2020

Descarregar

Descarregar

Plec administratiu

Plec administratiu

Publicat el 30/de jul./2020

Descarregar

Documents addicionals a publicar

Annex 3 del plec tècnic

Publicat el 03/d’ag./2020

Descarregar

Meses d'obertura de la licitació.

2020028429: Taula d'obertura de la sección Sobre B: Oferta tècnica o avaluable mitjançant judici valor

14 de setembre 2020 13:00

Pendent

2020028429: Taula d'obertura de la sección Sobre C: Oferta econòmica o avaluable mitjançant fórmules

30 de setembre 2020 13:00

Pendent

Per poder formular preguntes ha d'estar prèviament registrat, o bé manifestar l'interès mitjançant la inscripció d'una sol·licitud