Carregant

Si us plau, esperi

2020028649

SUBMINISTRAMENT DE SIS TURISMES MITJANÇANT SISTEMA D'ARRENDAMENT FINANCER PER LA POLICIA MUNICIPAL
L'objecte del contracte és el subministrament, pel sistema d'arrendament financer, de quatre turismes (de la mateixa marca i model) transformats, condicionats, i equipats per a ús policial (tres amb kit de detinguts i un sense), i dos turismes de paisà (de la mateixa marca i model), sense equipament ni adaptació, per a ús policial
Import sense IVA
268.175,04 EUR
Estat Avaluació
Període de sol·licituds 28/d’ag./2020 00:00 - 29/de set./2020 14:00
Òrgan de contractació Ajuntament de Girona
Órgano de contratación
Ajuntament de Girona
Tipus de contracte Subministraments
Tipus de procediment Obert
SARA
Valor estimat 271.527,22 EUR
Nº lots 2

Forma de presentació

El termini de presentació d'ofertes ha finalitzat

Estructura de l'oferta

 • Sobre 1
  • Declaració de submissió als jutjats i tribunals espanyols (en cas que procedeixi)
  • Declaració responsable d'acord amb el model de l'Annex VI
  • Declaració responsable relativa al compromís d’adscripció al contracte de mitjans materials
  • DEUC - Document Europeu Únic de Contractació
  • Empreses vinculades (en cas que procedeixi)
  • Integració de solvència amb mitjans externs (en cas que procedeixi)
  • UTE (en cas que procedeixi)
  • Índex
 • Sobre 2
  • Criteris avaluables en xifres o percentatges

Lots en què es divideix l'expedient

Lot Import sense IVA Estat Codi CPV
1 Quatre turismes (mateixa marca i model) transformats, condicionats, i equipats per a ús policial (tres amb kit de detinguts i un sense) 235.524,48 Avaluació
34114200-1 Automòbils de policia 

2 Dos turismes de paisà (mateixa marca i model) sense adaptació policial 32.650,56 Avaluació
34114200-1 Automòbils de policia 

Documents i enllaços publicats de l'expedient

document Data de publicació
Plec tècnic

PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES

Descarregar

Plec administratiu

PLEC DE CLÀUSULES ADMINISTRATIVES PARTICULARS

Publicat el 26/d’ag./2020

Descarregar

Documents addicionals a publicar

Decret rectificació CPV

Publicat el 26/d’ag./2020

Descarregar

Per poder formular preguntes ha d'estar prèviament registrat, o bé manifestar l'interès mitjançant la inscripció d'una sol·licitud