Carregant

Si us plau, esperi

Requisits tècnics

A continuació s'enumeren els requisits tècnics que ha de complir per poder operar de manera correcta amb el Portal.

Prova de requisits tècnics

Requisits tècnics del Portal

Accés mitjançant certificat electrònic

 • Certificat digital

  Aquest certificat es farà servir per a identificar la persona (física o jurídica), o al seu representant, que accedeix al Portal.

  Els certificats acceptats per aquest sistema són aquells admesos pel Ministeri dIndústria, Energia i Turisme, entre els quals es troben els més estesos a nivell nacional com el de la Fàbrica Nacional de Moneda i Timbre, Camerfirma, Firma Professional o el DNI Electrònic, i també altres certificats dàmbit europeu i internacional. Es poden consultar els certificats admesos revisant el document de certificats admesos . Si el seu certificat no es valida correctament, però si es troba entre els recollits en la Pàgina del Ministeri dIndústria, preguem es posi en contacte amb el servei de suport.

 • Firma electrónica

  Además de disponer de un certificado electrónico válido, para realizar una firma electrónica en el sistema deberá disponer del componente cliente de firma Autofirma que podrá descargar en el siguiente enlace:

  Enlace externo

Presentación de ofertas (Aplicacion Escritorio)

 • Java d'Oracle

  Aquest és un component fonamental per executar l'aplicació d'elaboració i presentació d'ofertes. L'entorn Java ha d'estar actualitzat a l'última versió.

  Per comprovar la versió o descarregar-la, ha d'accedir a la següent pàgina web: http://java.com/es/

 • Descarregar l'aplicació de presentació d'oferte

  Per poder licitar electrònicament vostè necessita descarregar prèviament l'aplicaciò de presentaciò d'ofertes. Aquesta aplicaciò es quedarà instal·lada en el seu ordinador i podrà accedir-hi mitjançant l'Icona d'accés directe sense necessitat d'estar dins de la Plataforma de Licitació Electrònica.

  L'aplicació li permetrà crear ofertes sense necessitat d'estar connectat a Internet, i desar els canvis fins que decideixi presentar-les electrònicament.

  Descarregar l'aplicació de presentació d'ofertes