Carregant

Si us plau, esperi

2021012309

Contractació de serveis docents per impartir formació en alfabetització digital i competències digitals bàsiques i avançades
El present contracte té per objecte la contractació de serveis docents per impartir formació en alfabetització digital i competències digitals bàsiques i avançades, pel procediment obert simplificat abreujat, consistents en: - 7 cursos d’Alfabetització digital i Internet, de 25 hores cadascun. 4 cursos amb 10 alumnes/classe i 3 cursos amb 15 alumnes/classe. - 2 cursos de Competències digitals bàsiques, de 60 hores cadascun, amb 15 alumnes/classe. - 2 cursos de Competències digitals avançades, de 60 hores cadascun, amb 15 alumnes/classe. L’adjudicació estarà subjecte a l’autorització, per part del Servei de Verificació Sobre el Terreny de Girona del Servei Públic d’Ocupació de Catalunya, que la persona licitadora compleix tots els requisits per impartir la formació. A aquest efecte, un cop realitzat el procediment de contractació i amb anterioritat a l'efectiva contractació, l’Ajuntament de Girona presentarà davant del Servei de Verificació Sobre el Terreny de Girona la documentació que acredita la solvència tècnica o professional la persona física que ha seleccionat per impartir la docència.
Import sense IVA
27.913,13 EUR
Estat Avaluació
Període de sol·licituds 09/d’abr./2021 00:00 - 22/d’abr./2021 23:59
Òrgan de contractació Ajuntament de Girona
Órgano de contratación
Ajuntament de Girona
Tipus de contracte Serveis
Tipus de procediment Obert súper simplificat
SARA No
Valor estimat 27.913,13 EUR
codi CPV
80500000-9 Serveis de formació 

Forma de presentació

El termini de presentació d'ofertes ha finalitzat

Estructura de l'oferta

  • Oferta completament objectiva
    • A- Proposta econòmica
    • B- B1 Experiència docent del professorat
    • B- B2 Experiència laboral del professorat
    • B- B3 Formació complementària del professorat

Documents i enllaços publicats de l'expedient

document Data de publicació
Plec tècnic

PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES

Publicat el 06/d’abr./2021

Descarregar

Plec administratiu

PLEC DE CLÀUSULES ADMINISTRATIVES PARTICULARS

Publicat el 06/d’abr./2021

Descarregar

Per poder formular preguntes ha d'estar prèviament registrat, o bé manifestar l'interès mitjançant la inscripció d'una sol·licitud