Carregant

Si us plau, esperi

2020041627

CONTRACTE DELS SERVEIS DE CONSERGERIA I AUXILIARS DE LES INSTAL·LACIONS ESPORTIVES MUNICIPALS DE L'AJUNTAMENT DE GIRONA
CONTRACTE DELS SERVEIS DE CONSERGERIA I AUXILIARS DE LES INSTAL·LACIONS ESPORTIVES MUNICIPALS DE L'AJUNTAMENT DE GIRONA
Import sense IVA
689.489,50 EUR
Estat Publicat
Període de sol·licituds 30/de març/2021 00:00 - 27/de maig/2021 14:00
Òrgan de contractació Ajuntament de Girona
Órgano de contratación
Ajuntament de Girona
Tipus de contracte Serveis
Tipus de procediment Obert
SARA
Valor estimat 1.516.876,90 EUR
codi CPV
98341130-5 Serveis de consergeria 

Forma de presentacióPer presentar la seva oferta de forma electrònica ha de descarregar l'esquema. En prémer aquesta opció és descarregarà un arxiu amb l'esquema corresponent a la licitació sol·licitada. La presentació de l'oferta es realitzarà mitjançant l'aplicació de presentació d'ofertes, la qual prèviament ha d'haver estat descarregada.

 • Tamany màxim per document: 30 MB

 • Tamany màxim de l'oferta: 100 MB

 • Formats de document permesos: doc, docx, xls, xlsx, ppt, pptx, rtf, sxw, abw, pdf, jpg, bmp, tiff, tif, odt, ods, odp, odi, dwg, zip

Estructura de l'oferta

 • Documentació administrativa
  • Integració de solvència amb mitjans externs (en cas que procedeixi)
  • Declaració de submissió als jutjats i tribunals espanyols (en cas que procedeixi)
  • Declaració responsable d'acord amb el model de l'annex VI
  • DEUC - Document Europeu Únic de Contractació
  • Empreses vinculades (en cas que procedeixi)
  • Unió Temporal d'Empreses (en cas que procedeixi)
  • Índex
 • Oferta tècnica o avaluable mitjançant judici valor
  • Memòria
 • Oferta econòmica o avaluable mitjançant fórmules
  • Sobre 3 de documentació referent a criteris avaluables en xifres o percentatges

Documents i enllaços publicats de l'expedient

document Data de publicació
Plec tècnic

Plec de prescripcions tècniques

Publicat el 26/de març/2021

Descarregar

Plec administratiu

Plec de clàusules administratives particulars modificat

Publicat el 26/d’abr./2021

Descarregar

Per poder formular preguntes ha d'estar prèviament registrat, o bé manifestar l'interès mitjançant la inscripció d'una sol·licitud