Carregant

Si us plau, esperi

2021017165

ACREDITACIÓ DE LA NECESSITAT DE CONTRACTACIÓ DEL SERVEI D'ESTUDI DE LES INDUSTRIES CULTURALS A LA CIUTAT DE GIRONA, EN EL MARC DEL PECT INDÚSTRIES CULTURALS I CREATIVES DE GIRONA I EL SEU ENTORN TERRITORIAL (PECT ICC).
L' Ajuntament de Girona és entitat beneficiària del Projecte d'Especialització i Competitivitat Territorial de les Indústries Culturals i Creatives de Girona i el seu entorn territorial (d'ara endavant, PECT ICC) amb cofinançament en un 50% pel Fons Europeu de Desenvolupament Regional (FEDER) de la Unió Europea, en el marc del Programa operatiu FEDER de Catalunya a 2014-2020, i en un 25% per la Diputació de Girona.
Import sense IVA
11.429,52 EUR
Estat Avaluació
Periode de sol·licituds
14/de maig/2021 - 21/de maig/2021 14:00
Òrgan de contractació Ajuntament de Girona
Òrgan de contractació
Ajuntament de Girona
Tipus de contracte Serveis
Tipus de procediment
Menor (Públic)
SARA No
Valor estimat 11.429,52 EUR
codi CPV
71241000-9 Estudi de viabilitat, serveis d'assessorament, anàlisi 

Forma de presentació

Estructura de l'oferta

  • Oferta técnica y económica
    • 01. Oferta tècnica
    • 21. Preu

Documents i enllaços publicats de l'expedient

document Data de publicació
Plec tècnic

Plec de prescripcions tècniques

Publicat el 13/de maig/2021

Descarregar

Per poder formular preguntes ha d'estar prèviament registrat, o bé manifestar l'interès mitjançant la inscripció d'una sol·licitud