Carregant

Si us plau, esperi

2021022705

contractació del servei de docència de l'acció de capacitació, "Màrqueting digital i e-commerce" en el marc del projecte Treball als barris, convocatòria 2020
El present contracte té per objecte la contractació del servei de docència de l'acció de capacitació "Màrqueting digital i e-commerce" en el marc del projecte Treball als barris, convocatòria 2020, que promou el Servei Públic d'Ocupació de Catalunya. Identificació CPV 80500000-9 Es preveu dur a terme la contractació de la següent manera: a) La docència de l'acció de capacitació "Màrqueting digital i e-commerce", de 100 hores de durada. b) El subministrament del material didàctic i fungible necessaris per l'acció de capacitació "Màrqueting digital i e-commerce" L'adjudicació estarà subjecte a la presentació, per part de l'entitat beneficiària, davant del Servei de Desenvolupament Econòmic Local del Servei Públic d'Ocupació de Catalunya, de la documentació que acredita la solvència tècnica o professional de l'empresa o persona física que realitzarà el servei, per tal que aquesta unitat pugui comprovar el compliment dels requisits i condicions establertes, tal i com consta a l'article 7 de l'ordre TSF/171/2020, de 7 d'octubre, de modificació de l'Ordre TSF/122/2018, de 23 de juliol, per la qual s'aproven les bases reguladores per a la concessió de subvencions destinades al Programa de suport als territoris amb majors necessitats de reequilibri territorial i social: Projecte Treball als Barris. Es preveu dur a terme aquesta formació amb un grup de 12 participants. L'acció formativa tindrà una durada de 100 hores i no pertany a cap certificat de professionalitat. Pel disseny dels continguts formatius, s'han tingut en compte les unitats formatives de l'especialitat formativa COML01 Màrqueting Digital & E-commerce per l'automoció.
Import sense IVA
6.283,20 EUR
Estat Desert
Període de sol·licituds 16/de juny/2021 23:59 - 23/de juny/2021 23:59
Òrgan de contractació Ajuntament de Girona
Órgano de contratación
Ajuntament de Girona
Tipus de contracte Serveis
Tipus de procediment Menor (Públic)
SARA No
Valor estimat 6.283,20 EUR
codi CPV
80500000-9 Serveis de formació 

Forma de presentació

El termini de presentació d'ofertes ha finalitzat

Estructura de l'oferta

  • Oferta tècnica i econòmica
    • A PROPOSTA ECONÒMICA
    • B1 EXPERIÈNCIA DOCENT DEL PROFESSORAT PROPOSAT
    • B2 EXPERIÈNCIA LABORAL DEL PROFESSORAT PROPOSAT
    • B3 FORMACIÓ COMPLEMENTÀRIA DEL PROFESSORAT PROPOSAT

Documents i enllaços publicats de l'expedient

document Data de publicació
Plec tècnic

PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES

Publicat el 07/de juny/2021

Descarregar

Plec administratiu

PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES

Publicat el 07/de juny/2021

Descarregar

Per poder formular preguntes ha d'estar prèviament registrat, o bé manifestar l'interès mitjançant la inscripció d'una sol·licitud