Carregant

Si us plau, esperi

2021022738

Contractació del servei de docència de la formació complementària "Creació i gestió de la marca personal i xarxes socials en la recerca d'ocupació", en el marc del projecte Treball als barris, convocatòria 2020
El present contracte té per objecte la contractació del servei de docència de la formació complementaria "Creació y gestió de la Marca Personal i xarxes socials en la recerca d'ocupació", en el marc del projecte Treball als barris, convocatòria 2020, que promou el Servei Públic d'Ocupació de Catalunya. Identificació CPV 80500000-9 En concret, es contractarà: a) La docència de l'acció de formació complementària "Creació y gestió de la Marca Personal i xarxes socials en la recerca d'ocupació" (35 hores) (FCOO008). b) El subministrament del material didàctic i fungible necessaris per l'acció de formació complementària "Creació y gestió de la Marca Personal i xarxes socials en la recerca d'ocupació" (35 hores) (FCOO008). L'adjudicació estarà subjecte a la presentació, per part de l'entitat beneficiària, davant del Servei de Desenvolupament Econòmic Local del Servei Públic d'Ocupació de Catalunya, de la documentació que acredita la solvència tècnica o professional de l'empresa o persona física que realitzarà el servei, per tal que aquesta unitat pugui comprovar el compliment dels requisits i condicions establertes, tal i com consta a l'article 7 de l'ordre TSF/171/2020, de 7 d'octubre, de modificació de l'Ordre TSF/122/2018, de 23 de juliol, per la qual s'aproven les bases reguladores per a la concessió de subvencions destinades al Programa de suport als territoris amb majors necessitats de reequilibri territorial i social: Projecte Treball als Barris. Es preveu dur a terme aquesta formació amb un grup de 15 participants. L'acció formativa tindrà una durada de 35 hores i forma part de les accions de capacitació previstos en l'acció A1-02. Dispositiu d'inserció sociolaboral de joves del programa de suport als territoris amb majors necessitats de reequilibri territorial i social: Projecte Treball als Barris.
Import sense IVA
2.561,48 EUR
Estat Desert
Període de sol·licituds 16/de juny/2021 23:59 - 23/de juny/2021 23:59
Òrgan de contractació Ajuntament de Girona
Órgano de contratación
Ajuntament de Girona
Tipus de contracte Serveis
Tipus de procediment Menor (Públic)
SARA No
Valor estimat 2.561,48 EUR
codi CPV
80500000-9 Serveis de formació 

Forma de presentació

El termini de presentació d'ofertes ha finalitzat

Estructura de l'oferta

  • Oferta tècnica i econòmica
    • A PROPOSTA ECONÒMICA
    • B1 EXPERIÈNCIA DOCENT DEL PROFESSORAT PROPOSAT
    • B2 EXPERIÈNCIA LABORAL DEL PROFESSORAT PROPOSAT
    • B3 FORMACIÓ COMPLEMENTÀRIA DEL PROFESSORAT PROPOSAT

Documents i enllaços publicats de l'expedient

document Data de publicació
Plec tècnic

PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES

Publicat el 07/de juny/2021

Descarregar

Plec administratiu

PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES

Publicat el 07/de juny/2021

Descarregar

Per poder formular preguntes ha d'estar prèviament registrat, o bé manifestar l'interès mitjançant la inscripció d'una sol·licitud