Carregant

Si us plau, esperi

2021011805

Tractament de documentació textual del Servei de Gestió Documental, Arxius i Publicacions.
L’objecte del contracte és la catalogació de la correspondència de diversos fons custodiats a l’Arxiu Municipal. Els fons a tractar són els que segueixen: • Fons Lluís Maria de Puig, 2.600 unitats documentals. • Fons Guillem Soler, 3.161 unitats documentals. • Fons Enric Mirambell, 150 unitats documentals. • Col·lecció Jordi Gibert, 600 unitats documentals. • Fons Josep Planas Mundet, 125 unitats documentals. • Fons Ajuntament de Girona. Correspondència amb associacions i entitats, 1.260 unitats documentals.
Import sense IVA
21.752,07 EUR
Estat Desert
Període de sol·licituds 07/de maig/2021 00:00 - 20/de maig/2021 14:00
Òrgan de contractació Ajuntament de Girona
Órgano de contratación
Ajuntament de Girona
Tipus de contracte Serveis
Tipus de procediment Obert
SARA No
Valor estimat 21.752,07 EUR
codi CPV
92512000-3 Serveis d'arxius 

Forma de presentació

El termini de presentació d'ofertes ha finalitzat

Estructura de l'oferta

  • Oferta completamente objetiva
    • Declaració responsable de compliment de requisits previs - Annex 1 del PCAP
    • Experiència professional
    • Formació acadèmica complementària
    • Preu

Documents i enllaços publicats de l'expedient

document Data de publicació
Plec tècnic

Plec de Prescripcions tècniques

Publicat el 06/de maig/2021

Descarregar

Plec administratiu

Plec de clàusules administratives i particulars

Publicat el 06/de maig/2021

Descarregar

Documents addicionals a publicar

Anunci de licitació

Publicat el 06/de maig/2021

Descarregar

Per poder formular preguntes ha d'estar prèviament registrat, o bé manifestar l'interès mitjançant la inscripció d'una sol·licitud