Carregant

Si us plau, esperi

2021016822

Servei d'impressió i enquadernació de la publicació Entreactes de Girona Cultura
Servei d'impresió i equadernació de la publicació trimestral d'Entreactes de Girona Cultura
Import sense IVA
9.064,00 EUR
Estat Avaluació
Període de sol·licituds 13/de maig/2021 00:30 - 27/de maig/2021 14:00
Òrgan de contractació Ajuntament de Girona
Órgano de contratación
Ajuntament de Girona
Tipus de contracte Serveis
Tipus de procediment Obert súper simplificat
SARA No
Valor estimat 20.847,20 EUR
codi CPV
79810000-5 Serveis d'impressió 

Forma de presentació

El termini de presentació d'ofertes ha finalitzat

Estructura de l'oferta

  • Oferta completament objectiva
    • Declaració responsable d'acord amb l'annex 1
    • Oferta econòmica i termini de lliurament, d'acord amb l'annex 2 del Plec de clàusules administratives

Documents i enllaços publicats de l'expedient

document Data de publicació
Plec tècnic

Plec de prescripcions tècniques particulars

Publicat el 07/de maig/2021

Descarregar

Plec administratiu

Plec de clàusules administratives particulars

Publicat el 07/de maig/2021

Descarregar

Per poder formular preguntes ha d'estar prèviament registrat, o bé manifestar l'interès mitjançant la inscripció d'una sol·licitud