Carregant

Si us plau, esperi

Comprovacions d'entorn

En aquesta secció us permet validar si el seu ordinador compleix els requisits tècnics per poder operar en la Plataforma de Licitació Electrònica

Paso 1: Navegador

HTML5

Prova completada

Prova fallada
Su navegador no soporta las características de HTML5 requeridas.

JavaScript

Prova completada

Prova fallada
Su navegador no soporta las últimas características de JavaScript o no está activado. Usted no podrá acceder a las funcionalidades de subasta electrónica, apertura de mesas virtuales y presentación web de ofertas electrónicas del portal de licitación.

WebSockets

Prova completada

Prova fallada
Su navegador no soporta WebSockets. Usted no podrá acceder a las funcionalidades de subasta electrónica, apertura de mesas virtuales y presentación web de ofertas electrónicas del portal de licitación.

Cookies habilitadas

Prueba completada

Prueba fallada
Su navegador no tiene habilitadas las cookies, las cuales son elementos necesarios para la correcta operativa del Portal.

Soporte con cifrado web

Prueba completada

Prueba fallada
Su navegador no soporta las características de cifrado web. Usted no podrá acceder a las funcionalidades de presentación web de ofertas electrónicas del portal de licitación.

Paso 2: Componente de firma

Componente cliente para la realización de firmas (Autofirma)

Prueba completada

Prueba fallada
El componente cliente de firma no está instalado correctamente. Para poder realizar firmas es necesario tener instalado el componente de firma {0} que podrá descargar en el siguiente enlace:

Firma de ejemplo

Prueba completada

Prueba fallada
No se ha podido realizar la firma, verifique la correcta instalación del componente de firma y la existencia de certificados electrónicos válidos para realizar firmas.

Certificado válido de firma

Prueba completada

Prueba fallada
El certificado con el que ha realizado la firma no es válido. Verifique que el certificado no esté revocado ni caducado y que pertenece a una autoridad de certificación aceptada por la plataforma.
Els certificats acceptats per aquest sistema són aquells admesos pel Ministeri dIndústria, Energia i Turisme, entre els quals es troben els més estesos a nivell nacional com el de la Fàbrica Nacional de Moneda i Timbre, Camerfirma, Firma Professional o el DNI Electrònic, i també altres certificats dàmbit europeu i internacional. Es poden consultar els certificats admesos revisant el document de certificats admesos . Si el seu certificat no es valida correctament, però si es troba entre els recollits en la Pàgina del Ministeri dIndústria, preguem es posi en contacte amb el servei de suport.